SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER                                                    01052024

 

MJØSBETONG AS

AVDELING OTTESTAD: KJONERUDVEGEN 148, 2312 OTTESTAD / TLF: 62577777

E-POST: post@mjosbetong.no

AVDELING GRUE: HUKUSJØVEGEN 1029, 2260 KIRKENÆR / TLF: 62947777

E-POST: fabrikk@mjosbetong.no

ORGANISASJONSNUMMER: NO 812080482 MVA

Generelt:

 • Salgs- og leveringsbetingelser i dette dokumentet, er den juridiske avtalen mellom kjøper og selger. Avtalen omhandler bestilling, betaling, levering, varemottak samt retur og angrerett.
 • Kjøper, er i dette dokumentet beskrevet som kunde, kjøper, deg eller du. Selger, er beskrevet som selger, Mjøsbetong, leverandør, vi eller oss.
 • Ved å gjennomføre kjøp samtykker kjøper betingelser for kjøp og levering beskrevet i dette dokumentet.
 • Produktinformasjon som tegninger, datablad, monteringsveiledninger, instruksjonsfilmer, dimensjoneringstabeller, brosjyrer og opplysninger er å betrakte som generelle veiledninger.
 • Tilbud fra leverandøren er gyldig i 30 dager, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Bestilling:

 • Alle produktpriser i nettbutikken er oppgitt inkludert mva. Vi leverer fra flere lagre og må se gjennom forespørselen manuelt. Derfor kan prisen variere i enkelte tilfeller. Frakt, tillegg for pall/strø og klargjøring kommer i tillegg. Dette blir beskrevet i tilbudet man får tilsendt.
 • Dersom det oppstår større prisendringer på produkt eller transport vil prisen i tilbudet bli oppdatert.
 • Vi tar forbehold om åpenbare feil i produktpris, skrivefeil i nettbutikk og tilsendte tilbud. Skulle det oppstå en feil vil det bli sendt ett nytt oppdatert tilbud som kunden vil få valget om å akseptere eller kansellere.
 • Den pris som er gitt i tilbud/angitt i kontrakt er eksklusive merverdiavgift.
 • Endring av bestilling vil kunne medføre ekstra gebyr som gjelder klargjøring av ordren.
 • Ved splitting av paller med belegningsstein, skifer, mur, heller etc. vil det tilkomme en splittekostnad på minimum kr. 250,- eks. mva.

Betaling:

 • Vi tilbyr for øyeblikket ingen betalingsløsning i vår nettbutikk, vi sender faktura på bestilte varer. Tilsendte faktura betales før levering.
 • Kredittkunder faktureres til oppgitte e-postadresse eller EHF. Innsigelser til faktura må skje senest 7 arbeidsdager etter mottakelse. Ved uteblivelse av betaling, vil fordringen overdras til inkasso.

Levering:

 • Skal kunden hente bestilte produkter hos leverandøren, anses varene for levert når lasting på transportmiddel tar til. Er produkter avtalt fritt opplastet skjer levering når varene er opplastet på transportmiddelet.
 • Er det avtalt at bestilte produkter skal sendes fra leverandøren til kunden, skjer levering når produkter blir overgitt til fraktfører eller speditør.
 • Dersom leverandøren skal transportere bestilte produkter til kundens sted eller annen oppgitt mottakeradresse, skjer levering ved lossing på mottakerstedet.
 • Mjøsbetong kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for eventuell forsinkelser som måtte medføre merkostnader for kjøper.
 • Mjøsbetong tar forbehold om fremkommelighet og at lastebil/vogntog lovlig kan kjøre til ankomststedet på ett godt nok underlag i forhold til vekt på lastebil/vogntog. I tillegg må selve lossing av varen(e) skje på en lovlig måte. Skjer levering med distribusjonsbil uten kran skal området ha ett hardt underlag (betong/asfalt) hvor bilen kan få satt av varene med jekketralle.
 • Mjøsbetong har krav på dekning av de ekstrautgifter som måtte oppstå, dersom transporten må returneres.
 • Ansvaret for at arealer berørt av leveransen tåler belastningen under levering og lossing, ligger hos kjøper.
 • Skulle Mjøsbetong sine biler eller transportør forårsake skader som skyldes uforsiktighet blir dette en sak mellom kjøper og leverandør/transportør, evt. transportørs forsikringsselskap. Dokumenter skade med bilder og skriv skademelding sammen med sjåfør. 

Angrerett og retur:

 • Ved bruk av angreretten må komplett leveranse returneres. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Angrefristen utløper 14 dager etter at kunden eller noen tredjepart, annen enn transportøren, tar varen(e) i fysisk besittelse.
 • Kjøper må selv ta hånd om og betale for returfrakt til samme lagersted hvor varene ble fraktet fra eller hentet fra.
 • Har leverandøren tatt hånd om frakt til kjøper, vil ikke fraktkostnaden bli refundert til kjøper ved bruk av angreretten.
 • For at angreretten skal være gyldig må varen returneres i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Varen(e) må være uskadet, på hel/komplett pall og med ubrutt emballasje. Vi forbeholder oss retten til å avslå tilbakelevering i sin helhet dersom emballasjen er brutt, varene er brukt, skadet eller på annen måte er mangelfull ved mottak på vårt lager.
 • Kjøper får tilbakebetalt beløp, minus alle kostnader til frakt/returfrakt og håndtering.
 • Ikke alle varene i Mjøsbetong AS sitt sortiment gir grunnlag for 100% retur av kjøpsbeløpet. Spesialbestilte og ikke lagerførte varer tas ikke i retur.
 • Hvis du ønsker å angre på ditt kjøp, send en e-post til post@mjosbetong.no

Reklamasjon:

 • Kunden har plikt til umiddelbart å foreta nødvendig undersøkelse og kontroll av de leverte varene i henhold til følgeseddel. Ved eventuelle feil eller mangler skal det undertegnes på fraktbrevet av både sjåfør og kunde.
 • Brekkasje kan forekomme på inntil 2 % av de leverte varene, og feil og mangler inntil dette må anses som innenfor hva kjøperen kan forvente.
 • Varene skal ikke tas i bruk før det er avdekket mangler eller åpenbare skader.
 • Reklamasjon må skje skriftlig, med bilder og senest innen 5 virkedager etter mottatt leveranse. 
 • Reklamasjon sendes til post@mjosbetong.no

Teknisk info:

 • Bruk av salt for å fjerne is på belegningsstein og betongheller kan medføre skade på overflaten på betongen og må brukes med forsiktighet. Det samme gjelder bruk av piggdekk og høytrykksspyling. Dette gir ikke grunnlag for reklamasjon.
 • Fargeavvik mellom produksjonspartier og ulike steinformater må regnes med og er ikke å anse som en mangel. På betongprodukter kan det forekomme kalkutslag som vises som en lys grå hinne på produktet. Dette er en naturlig reaksjon som kan skje når man blander sand, sement og vann og vil forsvinne med tiden. Dette påvirker ikke produktets funksjon og kvalitet og er ikke reklamasjonsberettiget.
 • Variasjoner i overflateteksturen på betongprodukter kan skyldes variasjoner i delmaterialenes egenskaper og ulik herding. Dette anses ikke å ha betydning for produktets kvalitet.
 • Elvesingel, elvestein, marmor dekorstein og hagesingel, er naturstein. Oppgitt fraksjon er målt på den smaleste delen på steinen. Målene er omtrentlige og vil aldri kunne være helt eksakt. Farge, form og sammensetning vil også variere mellom ulike produksjoner.
 • På granitt vil det forekomme større eller mindre svarte/røde flekker i steinen og dette er en naturlig del av granitten.
 • Granitt støttemur og kantstein selges i løpemeter. Da lengde på hver enkelt stein varierer er det umulig å levere eksakt mengde. Vi leverer opp til nærmeste hele løpemeter.
 • For granitt støttemur-blokker som er naturlig splittet, er det ingen krav til standard bredde. Her er det jevn høyde på steinen som er viktig. Blokkene har 1. vis-flate/side og en bakside og er dermed ikke beregnet til å benyttes på tosidig støttemur. 
 • Granittblokker: avvik høyde +-15mm er innenfor norsk standard NS-EN 771-6
 • Granitt råhugget kantstein er naturlig splittet og vil derfor ha enkelte stein med større eller mindre buer/avskallinger på en av sidene og undersiden.
 • Granitt kantstein: avvik høyde +-30mm og bredde +- 10mm er innenfor norsk standard NS-EN 1343.
 • Ved etterbestilling/supplering av varer så kan du risikere å motta en annen produksjon enn den som ble levert på hoved-ordre. Her vil det kunne være større eller mindre avvik i farge, form og dimensjon.
 • På belegningsstein er det et godkjent avvik på +- 3mm og andre betongprodukter +-5mm Dette er iht. norsk og europeisk standard

 

Tvist:

 • Før en tvist bringes inn for rettsapparatet, plikter partene å forsøke å komme frem til en minnelig løsning gjennom forhandlinger. Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelsene og leveranser foretatt i henhold til dem.